ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อะเลคเซย์ นีโคลาเยวิช ซาเรวิชแห่งรัสเซีย"

เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ ให้เห็นพระพักตร์ชัดเจน
(เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ ให้เห็นพระพักตร์ชัดเจน)
| name = อะเลกเซย์ นีโคลาเยวิช
| title = ซาเรวิชแห่งรัสเซีย
| image = AlexeiThe trenRussian Tsarevich (1904 - 1918) Q81540.jpg
| caption =
| caption = ซาร์เรวิชอะเลกเซย์ ในฉลองพระองค์ทหารบก ค.ศ. 1916
| full name = อะเลกเซย์ นีโคลาเยวิช โรมานอฟ
| house = [[ราชวงศ์โรมานอฟ|โรมานอฟ]]
4,395

การแก้ไข