ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟซัปโปโระ"

แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่น
(แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่น)
|image = Sapporostation south.jpg
|imagesize = 250px
|caption = ด้านหน้าของสถานีรถไฟซัปโปโระ ด้านซ้ายคือห้างสรรพสินค้า ''ไดมะมารุ'' ด้านขวาคือ ''JR ทาวเวอร์'' สำหรับชมวิว
|pref = ฮกไกโด
|city = ซัปโปโระ
|oldname =
|presentname =
|station_number =01 (สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ) <br> N06 (ใต้ดิน สายนัมโบะกุนัมโบกุ)<br />H07 (ใต้ดิน สายโทโฮ)
|operator = [[JR ฮกไกโด]] (บนดิน) <br> [[รถไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลซัปโปโระ]] (ใต้ดิน)
|line = 1. [[สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ]]<br />2. [[สายชิโตะเซะโตเซะ]]<br />3. [[สายซัสโชซัชโช]] <br>4. [[สายนัมโบะกุนัมโบกุ (ซัปโปโระ)|ใต้ดิน สายนัมโบะกุนัมโบกุ]] <br>5. [[สายโทโฮ|ใต้ดิน สายโทโฮ]]
|stats =
|statsnote =
}}
{{ระวังสับสน|สถานีรถไฟชินซัปโปโระ}}
'''สถานีรถไฟซัปโปโระ''' ({{nihongo|札幌駅|Sapporo-eki}}) เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใน[[คิตะ (ซัปโปโระ)|เขตแขวงคิตะ]] นคร[[ซัปโปโระ]] ใน[[จังหวัดฮกไกโด]] ให้บริการด้านการรถไฟในเส้นทาง [[สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ]] เป็นหลัก และเส้นทางอีกสองเส้นทาง ซึ่งดำเนินงานโดย [[JR ฮกไกโด]]
 
== รถไฟระหว่างเมือง ==
=== เส้นทางและขบวนรถ ===
;JR ฮกไกโด
*[[สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ]]
*:''[[โอค็อตสค์ (รถไฟ)|โอค็อตสค์]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟอะบะชิริอาบาชิริ|อะบะชิริอาบาชิริ]])
*:''[[ซะโระเบะสึซาโรเบ็ตสึ (รถไฟ)|ซะโระเบะสึซาโรเบ็ตสึ]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟวักกะวักกาไน|วักกะวักกาไน]])
*:''[[ซูเปอร์คะมุอิคามูอิ]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟอะซะอาซาฮิกะวะกาวะ|อะซะอาซาฮิกะวะกาวะ]])
*:''[[ซูเปอร์โซยะ]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - วักกะวักกาไน)
*:''เส้นอิชิกะการิ'' รถด่วน ([[สถานีรถไฟโอะตะรุโอตารุ|โอะตะรุโอตารุ]] - ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟทะทาจิกะวะกาวะ|ทะทาจิกะวะกาวะ]])
*:''เส้นนิเซะโกะเซโกะ'' รถด่วน ([[สถานีรถไฟรันโกะรังโกชิ|รันโกะรังโกชิ]], [[สถานีรถไฟคุตชังจัง|คุตชังจัง]] - ซัปโปโระ)
*[[สายชิโตะเซะโตเซะ]]
*:''[[โฮะกุโฮกูโตะ (รถไฟ)|โฮะกุโฮกูโตะ]]'' รถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|ฮะโกะดะฮาโกดาเตะ]] - ซัปโปโระ)
*:''[[โฮะกุโฮกูโตะ (รถไฟ)|ซูเปอร์โฮะกุโฮกูโตะ]]'' รถด่วนพิเศษ (ฮะโกะดะฮาโกดาเตะ - ซัปโปโระ)
*:''[[ซูเปอร์โอโซะระโซระ]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟคุคูชิโระ (ฮกไกโด)|คุคูชิโระ]])
*:''[[ซูเปอร์โทะกะชิโทกาจิ]]'' รถด่วนพิเศษ (ซัปโปโระ - [[สถานีรถไฟโอะบิฮิโระโอบิฮิโระ|โอะบิฮิโระโอบิฮิโระ]])
*:''[[ซุซุรังซูซูรัง]]'' รถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟมุโระรังมูโรรัง|มุโระรังมูโรรัง]] - ซัปโปโระ)
*:''[[แคสซิโอเปีย (รถไฟ)|แคสซิโอเปีย]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; รถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟอุเอะโนะอูเอโนะ|อุเอะโนะอูเอโนะ]] - ซัปโปโระ)
*:''[[โฮะกุโฮกูโตะเซ]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; รถด่วนพิเศษ (อุเอะโนะอูเอโนะ - ซัปโปโระ)
*:''[[ทไวไลท์เอ็กซ์เพรส]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; รถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟโอซะซากะ|โอซะซากะ]] - ซัปโปโระ)
*:''[[ฮะมะนะฮามานาซุ (รถไฟ)|ฮะมะนะฮามานาซุ]]'' รถด่วนข้ามคืน ([[สถานีรถไฟอะโอะโมะริอาโอโมริ|อะโอะโมะริอาโอโมริ]] - ซัปโปโระ)
*:''ท่าอากาศยาน'' รถด่วน (ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะโตเซะ - ซัปโปโระ - โอะตะรุโอตารุ)
*[[สายซัสโชซัชโช]] (สายงะกุเอ็งโทะชิกากูเอ็นโตชิ)
 
=== ชานชาลา (ระหว่างเมือง)===
| caption2 = ชานชาลารถไฟระหว่างเมืองของสถานีซัปโปโระ
}}
{{ja-rail-line|pfn=1-4|first=2|name=สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|idx=สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|col=Orange|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|โอะตะรุโอตารุ}}, {{ja-stalink|เทเนะ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=5-6|first=3|name=สายชิโตะเซะโตเซะ|idx=สายชิโตะเซะโตเซะ|col=Blue|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|มินะนามิ-ชิโตะเซะโตเซะ}}, {{ja-stalink|ท่าอากาศยานชิน-ชิโตะเซะโตเซะ}}, {{ja-stalink|ซัปโปโระ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=7-8|first=2|nidx=สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|col=Orange|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|เอะเบะสึเอเบ็ตสึ}}, {{ja-stalink|อิวะวามิซะซาวะ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=|first=3|nidx=สายชิโตะเซะโตเซะ|col=Blue|dir=สิ้นสุดแล้ว ที่ {{ja-stalink|ซัปโปโระ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=9-10|first=2|name=สายซัสโชซัชโช|idx=สายซัสโชซัชโช|col=Green|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|อิชิกะการิ-โทเบะสึเบ็ตสึ}}, {{ja-stalink|ซัปโปโระ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=|first=3|nidx=สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|col=Orange|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|เอะเบะสึเอเบ็ตสึ}}, {{ja-stalink|อิวะวามิซะซาวะ}}}}
รถไฟข้ามคืน: [[แคสซิโอเปีย (รถไฟ)|แคสซิโอเปีย]], [[โฮะกุโฮกูโตะเซ]], [[ทไวไลท์เอ็กซ์เพรส]] และ [[ฮะมะนะฮามานาซุ (รถไฟ)|ฮะมะนะฮามานาซุ]] ออกจากชานชาลา 3-6
 
=== สถานีก่อนหน้า/ถัดไป ===
{{j-railservice start}}
{{j-route|route=สายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ|col=Orange|f=w}}
{{j-rserv|service=ธรรมดา|previous={{ja-stalink|โซเอ็ง}}|next={{ja-stalink|นะเอะโบะนาเอโบะ}}}}
{{j-rserv|service=รถด่วน|previous={{ja-stalink|โคะโตะนิโคโตนิ}}|next=}}
{{j-rserv|service=รถด่วนพิเศษ|previous={{ja-stalink|โคะโตะนิโคโตนิ}}|next={{ja-stalink|โออะอาซะ}}}}
{{j-route|route=สายชิโตะเซะโตเซะ|col=Blue|f=w}}
{{j-rserv|service=ธรรมดา|previous=|next={{ja-stalink|นะเอะโบะนาเอโบะ}}}}
{{j-rserv|service=รถด่วน|previous=|next=''{{ja-stalink|ชิโระอิชิโรอิชิ}} (บางขบวน)'' <br> {{ja-stalink|ชิน-ซัปโปโระ}} }}
{{j-route|route=สายซัสโชซัชโช|col=Green|f=w}}
{{j-rserv|service=''จอด''|previous={{ja-stalink|โซเอ็ง}}|next=}}
{{End box}}
| caption1 =
| image2 =Platfome-at-Sapporo-Station(N06).JPG
| caption2 = ชานชาลารถไฟใต้ดิน (สายนัมโบะกุนัมโบกุ) ของสถานีซัปโปโระ
}}
===== สายนัมโบะกุนัมโบกุ =====
{{ja-rail-line|pfn=1|first=2|name=สายนัมโบะกุนัมโบกุ (ซัปโปโระ)|idx=สายนัมโบะกุนัมโบกุ|col=Green|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|มะโกะมะมาโกมาไน}}}}
{{ja-rail-line|pfn=2|first=3|nidx=สายนัมโบะกุนัมโบกุ |col=Green|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|อะซะอาซาบุ}}}}
 
===== สายโทโฮ =====
{{ja-rail-line|pfn=1|first=2|name=สายโทโฮ|col=RoyalBlue|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|ฟุกุซุมิฟูกูซูมิ}}}}
{{ja-rail-line|pfn=2|first=3|nidx=สายโทโฮ|col=RoyalBlue|dir=สิ้นสุดที่ {{ja-stalink|ซะกะเอะมะชิซากาเอมาจิ}}}}
 
=== สถานีก่อนหน้า/ถัดไป ===
{{j-railservice start}}
{{j-route|route=สายนัมโบะกุนัมโบกุ |col=Green|f=w}}
{{j-rserv|service=''จอด''|previous={{ja-stalink|คิตะ-คิตะจูนิ-โจ}}|next={{ja-stalink|โอโดริ}}}}
{{j-route|route=สายโทโฮ |col=RoyalBlue|f=w}}
{{j-rserv|service=''จอด''|previous={{ja-stalink|คิตะ-จูซัน-โจ-คิตะจูซันโจฮิงะชิงาชิ}}|next={{ja-stalink|โอโดริ}}}}
{{S-end}}
 
* [http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/057/sapporo-map.html Sapporo JR Hokkaido map]
 
{{สถานีรถไฟสายหลักฮะโกะดะฮาโกดาเตะ}}
 
[[หมวดหมู่:สถานีรถไฟในจังหวัดฮกไกโด]]
14,629

การแก้ไข