ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หาความรู้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย[[สภาวิศวกร]] เริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/067/9.PDF พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505]</ref> ปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/120/77.PDF พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542]</ref> ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ [[วิศวกรรมโยธา]] [[วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]] [[วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร]] [[วิศวกรรมเครื่องกล]] [[วิศวกรรมอุตสาหการ]] [[วิศวกรรมเหมืองแร่]] [[วิศวกรรมเคมี]] และ[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]2543
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม