ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเทพลีลา"

มีนักเรียนไม่ถึง 2500 คน จึงไม่ใช่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรุณาทำความเข้าใจการแบ่งขนาดโรงเรียน ตามเกณฑ์ กรมสามัญศึกษาเดิม ด้วย อย่าถ่ายทอดข้อมูลผิด ๆ ให้ผู้อ่าน หากไม่เข้าใจสามารถดูได้ที่ http://www.kmosa2.org/spm2/forum/data/pic/1413.pdf
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(มีนักเรียนไม่ถึง 2500 คน จึงไม่ใช่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรุณาทำความเข้าใจการแบ่งขนาดโรงเรียน ตามเกณฑ์ กรมสามัญศึกษาเดิม ด้วย อย่าถ่ายทอดข้อมูลผิด ๆ ให้ผู้อ่าน หากไม่เข้าใจสามารถดูได้ที่ http://www.kmosa2.org/spm2/forum/data/pic/1413.pdf)
| founder = [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ,[[พระครูสุวรรสุทธิการ]]
| director = ดร.รังสรรค์ นกสกุล
| typeประเภท = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษรัฐบาล|รัฐบาล]]
- [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]<br>
| group = [[โรงเรียนมัธยมศึกษา]] สังกัด [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษา
| students = 2,077 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}}<ref>https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720060&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา</ref>
| students = 2292 คน
| headman =
| song = มาร์ชเทพลีลา,เพลงใบไผ่
}}
 
'''โรงเรียนเทพลีลา''' (อักษรย่อ: ท.ล, T.L.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2505 โดยดำริของ[[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 281 [[ถนนรามคำแหง]] [[แขวงหัวหมาก]] [[เขตบางกะปิ]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[สหวิทยาเขตวังทองหลาง]]
 
== ประวัติ ==
858

การแก้ไข