ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำเนียบท่าช้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''วังถนนพระอาทิตย์''' ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เดิมเป็นบ้านของ[[เจ้า...)
 
'''วังถนนพระอาทิตย์''' ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เดิมเป็นบ้านของ[[เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย)]] ผู้เป็นต้นสกุลคชเสนี เชื้อสาย[[มอญ]] และเป็นปู่ของ[[เจ้าจอมมารดากลิ่น คชเสนี|เจ้าจอมมารดากลิ่น]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ดินผืนนี้ ได้เป็น[[มรดก]]ตกทอดมาถึง [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์]] (พระองค์เค้ากฤดาภินิหาร) ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนัก 2 ชั้น เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทิธิ์และเจ้าจอมมารดา ต่อมาเรียกอาคารหลักนี้ว่า ตำหนักเดิม
 
ในปี [[พ.ศ. 2460]] [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตำหนักใหม่ พระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ในโอกาศที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ เป็นอาคารทรง[[ยุโรป]]ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น เรียกว่า วังมะลิวัลย์ จากนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ทรงย้ายไปประทับอยู่ ณ วังมะลิวัลย์จนสิ้นพระชนม์ในปี [[พ.ศ. 2468]] ส่วนตำหนักเดิมนั้น สันนิษฐานว่าเป็นที่พำนักของเจ้าจอมมารดากลิ่น ต่อมาจนท่านถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2468 ก่อนหน้าพระโอรสเล็กน้อย
หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์สิ้นพระชนม์ พระโอรสองค์ใหญ่ซึ่งทรงเป็นผู้จัดการมรดก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายขายตำหนักและที่ดินแก่พระคลังข้างที่ใน [[พ.ศ. 2468]] ทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้อยู่ในความดูแลของพระคลังข้างที่หรือ [[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] ในปัจจุบัน
 
[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้พระราชทานตำหนักเดิม วังถนนพระอาทิตย์ ให้เป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์สวัสดิวัดนวิศิษฎ์]] ต้น[[ราชสกุล]]สวัสดิวัฒน์ พระองค์ท่านได้ประทับที่ตำหนักเดิมอยู่ระยะหนึ่ง จนตำหนักใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างเสร็จจึงได้ย้ายไปประทับ ตำหนักเดิมถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2479-2481 ตำหนักเดิมได้เป็นที่พำนักของ[[คุณหญิงลิ้นจี่ สุริยานุวัตร]] และระหว่างปี พ.ศ. 2485-2490 [[รัฐบาล]]ได้จัดให้วังถนนพระอาทิตย์ เป็นที่พักของนาย[[ปรีดี พนมยงค์]] ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และตำหนัก 3 ชั้น ได้ใช้เป็นที่ทำการผู้สำเร็จราชการและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ทำเนียบท่าช้าง
 
ในปี พ.ศ. 2492 [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]]ในรัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติ[[ประเทศไทย]] รัฐบาลได้เตรียมจัดวังถนนพระอาทิตย์ถวายเป็นที่ประทับแต่ด้วย[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ทรงเชิญเสด็จไปประทับ ณ [[วังสระปทุม]] จึงมิได้มาประทับ ณ วังนี้