ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
เป็นขบวนการที่เกิดและมีการดำเนินงานมากที่สุดใน[[ออสเตรเลีย]] แต่ก็เป็นขบวนการสากลด้วยโดยมีกลุ่มดำเนินการใน[[ประเทศบราซิล]]<ref>{{cite web | date = 2016 | title = FLUX BRASIL | url = https://voteflux.com.br/ }}</ref>
 
* [[พรรคมติประชา]] หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า People Vote Party (PVP)<ref>{{cite web | url = http://www.peoplevote.info/ | title = พรรคมติประชา (People Vote Party) | website = www.peoplevote.info | accessdate = 2018-11-9}}</ref><ref>{{cite web | url = https://www.facebook.com/peoplevoteparty/ | title = Facebook พรรคมติประชา (People Vote Party) | website =พัฒนาชาติจากเสียงของประชาชน | accessdate = 2018-11-9}}</ref> เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่ใช้หลักการประชาธิปไตยโดยตรง (Electronic Direct Democracy หรือ Digital Direct Democracy) เป็นหลักในการดำเนินงานและจัดการกับความเห็นภายในพรรค และนำมันไปใช้ผ่านตัวแทนของพรรคใน[[รัฐสภา]] พรรคมติประชาจัดดั้งตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]]เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]<ref>{{cite web | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T101.PDF | title = ประกาศนายทะเบียนพรรคกการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา | accessdate = 2018-09-06}}</ref> เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พรรคมติประชาได้กำหนดให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงและกำหนดอยู่ในข้อบังคับของพรรค เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำไปใช้ประชาธิปไตยโดยตรงไปใช้จริงเนื่องจากหลายครั้งมักเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือวาทะกรรมของนักการเมืองโดยที่มิได้นำระชาธิปไตยทางตรงมาใช้จริงและทำให้มีผลทางกฎหมาย พรรคจัดตั้งขึ้นโดยนาย[[อนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย]]<ref>{{Cite web | url = https://www.facebook.com/anuchitvoice/ | title = Anuchit Ngampattanapongchai | website = Facebook Anuchit Ngampattanapongchai @anuchitvoice | access-date = 2018-10-15}}</ref> ประชาชนคนไทยธรรมดาที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแต่ต้องการใช้สิทธิและอำนาจของตนโดยตรงไปยังรัฐสภาที่ไม่ใช่เป็นความเห็นของตัวแทนหรือผู้บริหารพรรค แต่กลับหาพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ได้ในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับกลุ่มคนที่ต้องการให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาชาติที่มากไปกว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจัดตั้งพรรคขึ้น โดยใช้รูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงภายในพรรคที่ให้สมาชิกพรรคทุกคนได้มีโอกาสในเลือกและตัดสินใจด้วยหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียงผ่านโปรแกรมที่ต้องระบุตัวตนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในสังคมของประเทศไทยในขณะนั้น
 
== ความสัมพันธ์กับขบวนการอื่น ๆ ==
178

การแก้ไข