ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

== ความสัมพันธ์กับขบวนการอื่น ๆ ==
นัก[[อนาธิปไตย]]ได้สนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตยโดยตรงแทนระบอบการปกครองแบบรวมศูนย์และ[[ทุนนิยม]]
แต่ว่า ก็มีพวกอื่น ๆ (เช่น นัก[[อนาธิปไตย]]ปัจเจกนิยม) ที่คัดค้านประชาธิปไตยโดยตรงและประชาธิปไตยโดยทั่วไปเพราะไม่สนใจสิทธิของชนกลุ่มน้อย และเสนอรูปแบบการปกครองที่ตัดสินใจตามฉันทามติ
ส่วนลัทธิมากซ์แบบอิสรเสรีนิยมสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในรูปแบบสาธารณรัฐชนกรรมาชีพ ที่มองการปกครองโดยคนส่วนมากและการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นเรื่องดี
สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์สหรัฐโดยเฉพาะได้เรียกประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนว่าเป็น "ประชาธิปไตยกระฎุมพี" โดยแสดงนัยว่าพวกเขาเห็นประชาธิปไตยโดยตรงว่าเป็น "ประชาธิปไตยที่แท้จริง"<ref>{{Cite web | author = Membership Committee | url = http://yclusa.org/article/articleview/1445/1/278/ | title = Young Communist League USA&nbsp;- Frequently Asked Questions | publisher = Yclusa.org | accessdate = 2010-05-02}}</ref>
178

การแก้ไข