ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
ตามประกาศ ตำแหน่งพระสงฆ์สมณศักดิ์ คณะกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอัฎฐิพระ
ถานานุกรมในพระอัฎฐิ 17 รูป
* '''พระครูปลัดอริยวงษาจาริย์ญาณมุนีศรีสังฆปรินายก''' พระครูปลัดขวา
* '''พระครูปลัดเทพสิทธิเทพาธิบดี''' พระครูปลัดซ้าย
* '''พระครูทักษิณคณิศร'''
* '''พระครูอุดรคณารักษ์''' ผู้ดูการวัด
* '''พระครูสมุห์วรอรรคณิศรสิทธิการ'''
* '''พระครูไพโรจน์ราชสังฆาราม'''
* '''พระครูวิสุทธิสมโพธิ์'''
* '''พระครูไกรสรประสิทธิ์'''
* '''พระครูวิธยาคม'''
* '''พระครูอุดมสังวร'''
* '''พระครูอมรวิไชย์'''
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูสุนทรโฆสิต'''
* '''พระครูวิจิตรโฆษา'''
* '''พระครูสังฆบริรักษ์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นต่างๆ ==
24

การแก้ไข