ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

เป็นขบวนการที่เกิดและมีการดำเนินงานมากที่สุดใน[[ออสเตรเลีย]] แต่ก็เป็นขบวนการสากลด้วยโดยมีกลุ่มดำเนินการใน[[ประเทศบราซิล]]<ref>{{cite web | date = 2016 | title = FLUX BRASIL | url = https://voteflux.com.br/ }}</ref>
 
* [[พรรคมติประชา]] หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า [[People Vote Party (PVP)]]<ref>{{cite web | url = http://www.peoplevote.info/ | title = พรรคมติประชา (People Vote Party) | website = www.peoplevote.info | accessdate = 2018-11-9}}</ref><ref>{{cite web | url = https://www.facebook.com/peoplevoteparty/ | title = Facebook พรรคมติประชา (People Vote Party) | website =พัฒนาชาติจากเสียงของประชาชน | accessdate = 2018-11-9}}</ref> เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่ใช้หลักการประชาธิปไตยโดยตรงเป็นหลักในการดำเนินงานและจัดการกับความเห็นภายในพรรค และนำมันไปใช้ผ่านตัวแทนของพรรคใน[[รัฐสภา]] พรรคมติประชาจัดดั้งตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]]เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]<ref>{{cite web | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T101.PDF | title = ประกาศนายทะเบียนพรรคกการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา | accessdate = 2018-09-06}}</ref> เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พรรคมติประชาได้กำหนดให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงและกำหนดอยู่ในข้อบังคับของพรรค ทำให้มั่นใจว่าจะมีการนำไปใช้ประชาธิปไตยโดยตรงไปใช้จริงเนื่องจากหลายครั้งพบว่าเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือวาทะกรรมของนักการเมืองโดยที่มิได้นำระชาธิปไตยทางตรงมาใช้จริงและมีผลทางกฎหมาย พรรคจัดตั้งขึ้นโดย[[ประชาชน]]<ref>{{Cite web | url = https://www.facebook.com/anuchitvoice/ | title = Anuchit Ngampattanapongchai | website = Facebook Anuchit Ngampattanapongchai @anuchitvoice | access-date = 2018-10-15}}</ref>คนไทยธรรมดาที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแต่ต้องการใช้สิทธิและอำนาจของตนโดยตรงไปยังรัฐสภาที่ไม่ใช่เป็นความเห็นของตัวแทนหรือผู้บริหารพรรคการเมือง แต่กลับหาพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ได้ในประเทศไทยที่กำหนดชัดเจนว่าจะมีการใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงในพรรคการเมืองนั้น จึงได้จัดตั้งพรรคการเมืองที่ใช้รูปแบบประชาธิปไตยตรงภายในพรรคขึ้น โดยให้สมาชิกพรรคเลือกและตัดสินใจผ่านเทคโนโลยีที่ทางพรรคจัดเตรียมไว้ให้ โดยเริ่มจากการใช้เป็นเทคโนโลยีของบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในสังคมของประเทศไทยขณะนั้น
 
== ความสัมพันธ์กับขบวนการอื่น ๆ ==
178

การแก้ไข