ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมป่าไม้"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] ในปี 2475
* [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเศรษฐการ]] ในปี 2476 ต่อมาได้สังกัด ''ทบวงเกษตราธิการ'' ถึงปี 2478
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตราธิการ]] ในปี 2478 หลังจากยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ขึ้นเป็นกระทรวง และ สังกัดจนกระทั่งเปลื่ยนชื่อเป็น ''กระทรวงเกษตร'' และ ''กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'' ตามลำดับจนถึงปี 25462545
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] ในปี 25472545 (แต่ได้แยกส่วนงานอุทยานแห่งชาติ การดูแลสัตว์ป่า ตั้งเป็นกรมใหม่ในชื่อ [[กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช]] และส่วนงานทรัพยากรทางทะเล เป็นกรมใหม่ในชื่อ [[กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง]] สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
 
== ส่วนราชการภายใน ==
ผู้ใช้นิรนาม