ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

== หน่วยงานในสังกัด ==
=== ส่วนกลาง ===
 
==== ด้านที่ราชพัสดุ ====
 
* สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
* กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
* กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
* สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
* สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
* สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
 
==== ด้านการประเมินทรัพย์สิน ====
 
* สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
 
==== ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ====
 
* สำนักบริหารเงินตรา
* สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
* สำนักกษาปณ์
 
==== ด้านบริหาร ====
 
*สำนักงานเลขานุการกรม
*กลุ่มงานตรวจราชการ
*กลุ่มตรวจสอบภายใน
*กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล
* กองแผนงาน
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
* สำนักกฎหมาย
 
* [[ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์|บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด]]
==== รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ====
 
* [[ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์|บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด]]
 
=== ส่วนภูมิภาค ===
ผู้ใช้นิรนาม