ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== สถานที่ทำพิธีฯ ของแต่ละเหล่าทัพ (พ.ศ. 2550) ==
* [[กองบัญชาการทหารสูงสุด|กองบัญชาการกองทัพไทย]] กระทำพิธีที่กองพันสื่อสารทหาร [[แขวงทุ่งสีกัน]] [[เขตดอนเมือง]]
* [[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]] กระทำพิธี ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ [[เขตบางเขน]]
* [[กองทัพเรือไทย|กองทัพเรือ]] กระทำพิธีที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง [[อำเภอสัตหีบ]] [[จังหวัดชลบุรี]]
* [[กองทัพอากาศไทย|กองทัพอากาศ]] กระทำพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ [[โรงเรียนนายเรืออากาศ|โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช]] [[เขตดอนเมือง]]
สำหรับหน่วยทหารอื่นที่มีที่ตั้งนอกเขต[[จังหวัดทหารบก]][[กรุงเทพฯ]] ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกัน กระทำพิธีรวมกันหรือจะกระทำพิธี ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร หรือพื้นที่ที่เหมาะสม
 
ผู้ใช้นิรนาม