ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ธงที่มีความหมายถึงชาติอินเดียแบบอื่นๆ ตามกฎหมาย ==
* '''ธงธงชาติค้าขายหรือธงเดินเรือเอกชน''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นแดง แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่ แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก
* '''ธงธงชาติเรือช่วยรบและเรือรัฐบาลกองหนุน''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษนำเงิน แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปสมอสีเหลืองวางในแนวนอน
* '''ธงชาติเรือรัฐบาล''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษนำเงิน แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปสมอสีเหลืองวางในแนวนอน
 
* '''ธงชาติยามชายฝั่ง''' ใช้รูปแบบธงชาติเรือรัฐบาล แต่ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปตรายามชายฝั่งวางไว้
* '''ธงชาติกรมเจ้าท่า''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษแบบพื้นขาวเกลี้ยงไร้กากบาทเซนต์จอร์จ แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก แต่ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปสมอสีเหลืองทองพร้อมอักษรอังกฤษตัวCสีเหลืองทอง
== ธงทหาร ==
[[ภาพ:Naval Ensign of India.svg|thumb|ธงรัฐนาวีอินเดีย]]
* '''ธงธงชาติรัฐนาวี''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษแบบกากบาทเซนต์จอร์จ แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก มีตราแผ่นดินสีเหลืองวางที่กลางกากบาท
* '''ธงประจำกองทัพบก''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นแดง แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็ก ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปดาบไขว้ใต้มงกุฎตราแผ่นดิน
* '''ธงประจำกองทัพอากาศ''' ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นสีฟ้า แต่มุมบนซ้ายฝั่งคันธงมีธงชาติอินเดียขนาด 1 ใน 4 ส่วนของธงใหญ่แทนที่ธงยูเนียนแจ็กส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปเป้าหน้าวัวตามสีของธงชาติ
 
* ธงค้าขาย ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นแดง ประดับตราดาราแห่งภารตะอยู่ด้านล่างขวาฝั่งปลายธง
* ธงราชนาวี ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นขาว ประดับตราดาราแห่งภารตะอยู่ด้านล่างขวาฝั่งปลายธง
* ธงฉาน มี2รูปแบบดังนี้คือ
* ธงฉาน ใช้ธงรูปสามเหลี่ยมพื้นแดง ประดับตราดาราแห่งภารตะอยู่กลางธง
รูปแบบที่1 ใช้ธงยูเนียนแจ็กขนาดเล็กกว่าธงจริงล้อมรอบด้วยขอบสี่เหลี่ยมพื้นนำเงิน
* ธงฉาน รูปแบบที่2 ใช้ธงรูปสามเหลี่ยมพื้นแดง ประดับตราดาราแห่งภารตะอยู่กลางธง
 
== ธงทหารในสมัยอาณานิคมอังกฤษ ==
[[ภาพ:Royal Indian Army Service Corps.svg|thumb|ธงกองทัพบกยุคอาณานิคม]]
* '''ธงประจำกองทัพบก''' ใช้ธงชาติพื้นนำเงินแต่มุม ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปดาบไขว้อยู่ด้านหลังดาราแห่งภารตะ
* '''ธงประจำกองทัพอากาศ''' ใช้ธงทหารอากาศอังกฤษพื้นสีฟ้า แต่ส่วนด้านล่างขวาฝั่งปลายธงมีรูปเป้าหน้าวัวตามสีของธงชาติอังกฤษอยู่ภายในดาวแห่งภารตะ5แฉก
 
==แนวทางการปฏิบัติเมื่อธงมีสภาพเก่าและขาดวิ่นชำรุดของธงชาติอินเดีย==
ธงชาติอินเดียเมื่อมีสภาพเก่าและขาดวิ่นชำรุดควรต้องทำวิธีดังนี้
# วิธีที่ 1. นำไปฝังลงในพื้นดิน # วิธีที่ 2. นำไปถ่วงให้จมลง[[แม่น้ำคงคา]]
# วิธีที่ 2. นำไปถ่วงให้จมลง[[แม่น้ำคงคา]]
# วิธีที่ 3. นำไปเผาไฟในทีรโหฐานให้เป็นเศษผงแล้วทำตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ก็ได้
 
ผู้ใช้นิรนาม