ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
[[ภาพ:WatSuvandaramTemple.jpg|thumb|right|พระอุโบสถวัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
|full_name = วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
|common_name = วัดสุวรรณดาราราม
|image_temple = WatSuvandaramTemple.jpg
|short_describtion = พระอุโบสถวัดสุวรรณาดาราม
|type_of_place = [[พระอารามหลวง]]ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
|branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
|special_things =
|principal_buddha =
|important_buddha =
|abbot =
|venerate =
|pre_road =
|road_name =
|sub_district = ตำบลหอรัตนไตร
|district = อำเภอพระนครศรีอยุธยา
|province = จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
|zip_code =
|tel_no =
|pass_buses =
|pass_boats =
|pass_rails =
|open_time =
|entrance_fee = ไม่เสียค่าเข้าชม
|shouldnt_miss =
|activities =
|local_tourguide =
|foods_beverages =
|do_not_do =
|photography =
|car_parks = บริเวณที่จอดรถภายในวัด
|local_attraction =
|footnote =
}}
 
'''วัดสุวรรณดาดารารามราชวรวิหาร''' ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร พระอัยกาใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่าวัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด
 
ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด ตัวโบสถ์จะตกท้องช้าง ทำให้คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา
 
==จิตรกรรมฝาผนัง==
[[ภาพ:WatSuvandaramMural.jpg|thumb|rightleft|ภาพยุทธหัตถีภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียน วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร จิตรกรเอกของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ ๖ ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถ ยังรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมาน ที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้-ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตก ที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ ๔ อีกด้วย ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาดก
 
[[ภาพ:WatSuvandaramBuddha.jpg|thumb|rightleft|ภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
==อ้างอิง==
{{พระอารามหลวงชั้นเอก}}
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร|ส]]
[[หมวดหมู่:อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]]
36,864

การแก้ไข