ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|ค.ศ. 899 ถึง 924
|[[พระเจ้าเอลฟ์เวียร์ดแห่งเวสเซกซ์|เอล์ฟเวียร์ด]]
|ลูกชายคนที่สองของเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส ตายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 924 หลังจากบิดาเพียง 16 วัน
|-
5,484

การแก้ไข