ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส"

(เพิ่มลิงก์โยงหน้าของพระมเหสี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หลักฐานเกี่ยวกับวันที่ทรงขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองไม่เป็นที่ทราบ ผู้ร่วมสมัยมีความเห็นว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยของการปกครองร่วมกันระหว่างพระองค์เองและพระราชมารดา แต่นักประวัติศาสตร์มีความเห็นกันโดยทั่วไปว่าพระเจ้าหลุยส์ทรงเริ่มการปกครองด้วยพระองค์เองในปี ค.ศ. 1234 โดยมีพระราชมารดาทรงเป็นที่ปรึกษา และทรงดำเนินการเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญต่อมาจนกระทั่งเมื่อเสด็จสวรรคตในปี [[ค.ศ. 1252]]
 
ในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1234]] พระเจ้าหลุยส์อภิเษกสมรสกับ[[มาร์เกอริตแห่งพรอว็องส์ สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งฝรั่งเศสโพรว็องซ์|มาร์เกอริตแห่งพรอว็องส์]] พระเชษฐภคินีใน[[เอลินอร์แห่งพรอว็องส์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส|พระนางเอลินอร์]] พระอัครมเหสีใน[[พระเจ้าเฮนรีที่ 3 แห่งอังกฤษ]]
 
== อ้างอิง ==
5,514

การแก้ไข