ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส"

เพิ่มลิงก์โยงหน้าของพระมเหสี
(แก้ไขการจัดวางหน้า)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มลิงก์โยงหน้าของพระมเหสี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระราชบิดา = [[พระเจ้าหลุยส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส]]
| พระราชมารดา = [[บล็องช์แห่งคาสตีล สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส]]
| พระอัครมเหสี = [[มาร์กาเร็ตแห่งโพรว็องซ์|มาร์เกอริตแห่งพรอว็องส์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส]]
| พระราชโอรส/ธิดา = บางองค์<br />[[อิซาเบลแห่งฝรั่งเศส พระราชินีแห่งนาวาร์]]<br />[[พระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์กาแป|กาแป]]
3,661

การแก้ไข