ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัดเกล้า อามระดิษ"

| ''[[เสน่ห์นางครวญ]]'' || นมขาม
|-
| rowspan = "67" | 2562 || ''[[วัยแสบสาแหรกขาด|วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2]]'' || ครูพรรณี
|-
| ''ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง'' || แม่หมอมั่น
|-
| ''Teeใครทีมันส์'' ||
|-
| ''มนตรามหาเสน่ห์'' ||
|-
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม