ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

|ก่อนหน้า = [[พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = ''ยังอยู่ในตำแหน่ง'' [[พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)]]
<em>รักษาการแทนเจ้าคณะภาค</em>
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = พ.ศ. 2547 - ปัจจุบันพ.ศ. 2561
}}
{{จบกล่อง}}
3,574

การแก้ไข