ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
}}
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' นามเดิม '''บุญเรือง วรคามวิชัย''' ฉายา '''ปุญฺญโชโต''' ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา[[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต)<ref>{{cite web|title=เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-23111053_499.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=11 ตุลาคม 2553|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref><ref>{{cite web|title=เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c21-21300957_486.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=30 กันยายน 2557|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
 
== ประวัติ ==
3,695

การแก้ไข