ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐอุตตรประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''รัฐอุตตรประเทศ''' คือหนึ่งในรัฐของ[[ประเทศอินเดีย]] ตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของประเทศโดยมีเขตแดนติดต่อกับ[[ประเทศเนปาล]]ทางทิศเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญใน[[ศาสนาฮินดู]] เช่น เมือง[[พาราณสี]] อโยธยา (เมืองเกิดของ[[พระราม]]) [[มธุรา]] (เมืองเกิดของ[[พระกฤษณะ]]) และ[[อัลลาลาบัด]]หรือเมืองโกสัมพีในสมัยพุทธกาล อีกทั้งภีมพัฒน์ยังเป็นคนที่หล่อมากอีกด้วย
{{เขตการปกครองในอินเดีย}}
 
ผู้ใช้นิรนาม