ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนวมินทร์"

* [[โรงเรียนวัดบางเตย]]
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒]]
*โรงเรียนเบญจมินทร์
* [[โรงพยาบาลพญาไท]] นวมินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลศรีสยาม)
* [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม