ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| budget = 791,033,300 บาท (ปีงบประมาณ 2561)
| chairman = ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิง[[ไขศรี ศรีอรุณ]]
| chancellor = รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ {{เทาเล็ก|(รักษาการแทน)}}
| chancellor = ศ.(พิเศษ) เภสัชกร ดร. [[มณฑล สงวนเสริมศรี]]
| president =
| vice-president =
ผู้ใช้นิรนาม