ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*[[สถานีอนามัยตำบลคลองนกกระทุง]]
==โรงเรียนในอำเภอ==
* [[โรงเรียน]]ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
** [[โรงเรียนบางเลนวิทยา]]
** [[โรงเรียนสถาพรวิทยา]]
 
** [[โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา]]
** [[โรงเรียนบางหลวงวิทยา]]
* [[โรงเรียน]]ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
**[[โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ]]
** [[โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย]]
** [[โรงเรียนวัดผาสุการาม]]
** [[โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ]]
**[[ โรงเรียนวัดบัวปากท่า]]
**[[ โรงเรียตลาดเจริญสุข]]
** [[โรงเรียนวัดบอนใหญ่]]
** [[โรงเรียนวัดบัวหวั่น]]
**[[ โรงเรียนวัดนราภิรมย์]]
** [[โรงเรียนวัดนิลเพชร]]
** [[โรงเรียนหนองปรงกาญจนา]]
** [[โรงเรียนวัดลานคา]]
** [[โรงเรียนวัดเกาะแรต]]
** [[โรงเรียนตลาดเกาะแรตบ้านประตูน้ำพระพิมล]]
** [[โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (โรงเรียนปัญญาถาปนกิจอุปถัมป์)]]
** โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
** [[โรงเรียนวัดเกษตรตรารามโพธิ์]]
** โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (โรงเรียนปัญญาถาปนกิจอุปถัมป์)
** [[โรงเรียนวัดโพธิ์ไผ่จระเข้]]
** [[โรงเรียนวัดไผ่จระเข้เกษตรตราราม]]
** [[รงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา]]
** โรงเรียนวัดเกษตรตราราม
** [[โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนาวัดไผ่สามตำลึง]]
** [[รงเรียนบ้านไผ่ล้อม]]
** โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
** [[โรงเรียนบ้านวัดไผ่ล้อมหูช้าง]]
** [[โรงเรียนวัดไผ่หูช้างดอนยอ]]
** [[โรงเรียนวัดดอนยอสว่างอารมณ์]]
** [[โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์บ้านคลองนกกระทุง]]
**[[ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงรางปลาหมอ]]
** [[โรงเรียนบ้านรางปลาหมอวัดบึงลาดสวาย]]
** [[โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย]]โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา]]
* [[*โรงเรียนเจี้ยนหัว]]โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
**โรงเรียนเจี้ยนหัวอนุบาลแสงอรุณ]]
**โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณเซนต์แอนด์รูว์]]
**โรงเรียนเซนต์แอนด์รูว์
==ร้านอาหาร==
== อ้างอิง ==
5

การแก้ไข