ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสกุลย่อย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[อาณาจักร (ชีววิทยา)|อาณาจักร]] (kingdom, regnum) เช่น [[อาณาจักรสัตว์]] (Animalia) และ[[อาณาจักรพืช]] (Plantae)
* [[ไฟลัม]] (phylum) สำหรับ[[สัตว์]] (เช่น มนุษย์ ไฟลัม [[Chordata]]) และ[[หมวด (ชีววิทยา)|หมวด]]หรือส่วน (division) สำหรับ[[พืช]]
* [[ไฟลัมย่อย]] (subphylum) เช่น มนุษย์ ไฟลัมย่อย คือลัมย่อยคือ [[Vertebrata]]
* [[ชั้น (ชีววิทยา)|ชั้น]] (class) เช่น มนุษย์ ชั้น [[Mammalia]]
* [[ชั้นย่อย (ชีววิทยา)|ชั้นย่อย]] (subclass) เช่น มนุษย์ ชั้นย่อย [[Theria]]
* [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] (order) เช่น มนุษย์ อันดับ [[Primates]] และในพืช เช่นใน อันดับ [[Poales]] มีวงศ์ทั้งหมด 14 วงศ์ เช่น วงศ์ Bromeliaceae, Cyperaceae
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) โดยในสัตว์ จะลงท้ายด้วย '''-idae''' เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]] และในพืช จะลงท้ายด้วย '''-aceae''' เช่น ในวงศ์อันดับ [[ArecaceaePoales]] มีวงศ์ทั้งหมด 14 วงศ์ เช่น วงศ์ Bromeliaceae, Cyperaceae
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -'''ideae''' เช่น ในวงศ์ Arecaceae มีทั้งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ [[Arecoideae]], [[Calamoideae]], [[Ceroxyloideae]], [[Coryphoideae]], [[Nypoideae]]
* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย '''-ae''' เช่น ในวงศ์ย่อย Arecoideae มีทั้งหมด 14 เผ่า คือ เช่น Areceae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae, Geonomateae
* [[เผ่าย่อย (ชีววิทยา)|เผ่าย่อย]] (subtribe)
* [[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] (genus) พหูพจน์เช่น (genera) วิธีใช้ หากพูดถึงสกุลเดี่ยว ของพืชสกุลหนึ่ง เช่น Genus: ''[[Aechmea]]''
* [[สกุลย่อย (ชีววิทยา|สกุลย่อย]] (subgenus) พหูพจน์ (subgenera) ในพืช 1 สกุล อาจมี'''สกุลย่อยเพียง 1 สกุลย่อย''' (subgenus) แต่พืชบางชนิดใน 1 สกุล อาจมี'''สกุลย่อยมากกว่า 1 สกุลย่อย''' (subgenera)
* [[สปีชีส์]]หรือชนิด (species)
 
157,456

การแก้ไข