เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
จากเหนือจรดใต้ ภูมิภาคตามจารีตของญี่ปุ่นประกอบด้วย
 
*[[จังหวัดฮกไกโด|ฮกไกโด]] (เกาะฮกไกโดและเกาะใกล้เคียง ,ประชากร: 5,507,456, เมืองใหญ่สุด: [[ซัปโปะโระซัปโปโระ]])
*[[โทโฮะโฮกุ]] (ตอนเหนือของ[[ฮนชู]], ประชากร: 9,335,088, เมืองใหญ่สุด: [[เซ็นได]])
*[[คันโต]] (ตะวันออกของฮนชู, ประชากร: 42,607,376, เมืองใหญ่สุด: [[โตเกียว]])
** [[หมู่เกาะนัมโป]]: เป็นส่วนหนึ่งของ [[มหานครโตเกียว]]
*[[ชูบุ]] (ตอนกลางของฮนชู, รวมถึง [[ภูเขาไฟฟูจิ]], ประชากร: 21,714,995, เมืองใหญ่สุด: [[นะโงะยะนาโงยะ]]), sometimes divided into:
**[[โฮะกุริกุ]] (ตะวันตกเฉียงเหนือของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: [[คะนะซะวะ]])
**[[โคชินเอะสึเอ็ตสึ ]] (ตะวันออกเฉียงเหนือของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: [[นีงะตะนีงาตะ (เมือง)|นีงะตะนีงาตะ]])
**[[โทไก]] (ตอนใต้ของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: [[นะโงะยะ]])
*[[คันไซ]] หรือ คินกิ (ภาคตะวันตกตอนกลางของฮนชู, ประชากร: 22,755,030, เมืองใหญ่สุด: [[โอซะซากะ]])
*[[ชูโงะกุโงกุ]] (ตะวันตกของฮนชู, ประชากร: 7,561,899, เมืองใหญ่สุด: [[ฮิโระชิมะโรชิมะ]])
*[[ชิโกะโกกุ]] (เกาะ, ประชากร: 3,977,205, เมืองใหญ่สุด: [[มะสึยะมะมัตสึยามะ]])
*[[คีวชู]] (เกาะ, ประชากร: 14,596,977, เมืองใหญ่สุด: [[ฟุกุโอะกะฟูกูโอกะ (เมือง)|ฟุกุโอะกะฟูกูโอกะ]]) ซึ่งประกอบด้วย:
** [[หมู่เกาะรีวกีว]] (''นันเซ-โชะโต'')
*** [[หมู่เกาะซะสึนัง]]: เป็นส่วนหนึ่งของ [[จังหวัดคะโงะชิมะคาโงชิมะ|คะโงะชิมะคาโงชิมะ]]
*** ''รีวกีว-โชะโต'' และ [[หมู่เกาะไดโต]]: [[จังหวัดโอะกินะวะโอกินาวะ|โอะกินะวะโอกินาวะ]]
 
[[File:Regionen japans.png|thumb|center|450px|แผนที่แสดงภูมิภาคของญี่ปุ่น (จากเหนือจรดใต้)
{{legend|#990000|[[ฮกไกโด]]|border=0}}
{{legend|#006600|[[โทโฮะโฮกุ]]|border=0}}
{{legend|#3300CC|[[คันโต]]|border=0}}
{{legend|#CC6600|[[ชูบุ]]|border=0}}
{{legend|#006666|[[คันไซ]]|border=0}}
{{legend|#669900|[[ชูโงะกุโงกุ]]|border=0}}
{{legend|#FF6666|[[ชิโกะโกกุ]]|border=0}}
{{legend|#FFCC00|[[คีวชู]]|border=0}}
]]
27,635

การแก้ไข