ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขอาโวกาโดร"

แก้ไขค่าของเลขอาโวกาโดรให้ตรงกับของภาษาอังกฤษ
(แก้ไขค่าของเลขอาโวกาโดรให้ตรงกับของภาษาอังกฤษ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Avogadro Amedeo.jpg|thumb|[[อาเมเดโอ อาโวกาโดร]]]]
'''เลขอาโวกาโดร''' ({{lang-en|Avogadro's number}}) หรือ '''ค่าคงตัวอาโวกาโดร''' ({{lang-en|Avogadro's constant}}) คือ จำนวนของ[[อะตอม]]ของธาตุ[[คาร์บอน]]ใน[[ไอโซโทป]]คาร์บอน-12 จำนวน 12 กรัมเท่ากับ (6.02214179022140857±0.00000030000000073) ×10<sup>23</sup> มวลสัมพัทธ์อะตอมของธาตุใด ๆ ก็ตามที่มีหน่วยใด ๆ ก็ตามจะมีจำนวนอะตอมเท่านี้
 
เลขอาโวกาโดรเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของ[[อาเมเดโอ อาโวกาโดร]] นักวิทยาศาสตร์ชาว[[อิตาลี]] ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้เมื่อ [[พ.ศ. 2354]]
ผู้ใช้นิรนาม