ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

....
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(....)
}}
 
'''ราชวงศ์สุโขทัย''' เป็น[[ราชวงศ์]]ที่ 3 ที่ปกครอง[[กรุงศรีอยุธยา]] โดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง [[กรุงสุโขทัย]] ราชวงศ์สุโขทัยถูกสถาปนาขึ้นโดย สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระราชโอรสในตำแหน่ง ขุนพิเรนทรเทพ ที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุน หรือกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยแต่ดั้งเดิม เป็นราชวงศ์ที่ถูกผลัดเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่ [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]] หรือราชวงศ์สุวรรณภูมิ ที่สูญสิ้นไปหลังจาก[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง|การเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า]] โดยที่ [[พระเจ้าบุเรงนอง]] กษัตริย์พม่าให้สถาปนาขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือพระองค์ในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การเป็นเมืองขึ้นของพม่าต่อไป
 
ราชวงศ์สุโขทัยมีอายุ 60 ปี
#'''[[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม]]''' หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 1''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2154 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2171 ครองราชย์ทั้งสิ้น 17 ปี
#'''[[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 2''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. 2173 เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2171 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2172 ครองราชย์ทั้งสิ้น 1 ปี
#'''[[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2172 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2173 ครองราชย์ทั้งสิ้น เพียง 36 วัน
 
==รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย==
ผู้ใช้นิรนาม