เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ล็อกย้าย|small=yes}}
{{ระวังสับสน|เลมอน}}XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD{{ตารางจำแนกพันธุ์
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| color = lightgreen
| name = มะนาว
48,730

การแก้ไข