ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย"

== เสกสมรส ==
พระองค์ทรงเสกสมรสกับ [[แกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย]] โดยมีพระบุตรดังนี้
 
#เจ้าชายฟริดริช วิลเฮล์ม
{| class="wikitable"
#[[เจ้าชายไมเคิลแห่งปรัสเซีย]]
! width = 25% |พระนาม
#[[เจ้าหญิงมารี ซิซิลแห่งปรัสเซีย]]
! width = 15% |ประสูติ
#[[เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย]]
! width = 15% |สิ้นพระชนม์
#[[เจ้าชายลุยส์ แฟร์ดีนันด์แห่งปรัสเซีย (2487-2520)]]
! width = 35% |คู่สมรส
#[[เจ้าชายคริสเตียน-ซีกิสมุนด์แห่งปรัสเซีย]]
! width = 10% |บุตร
#เจ้าหญิงซาเนีย
|-
#| align = "center" | เจ้าชายฟริดริชฟรีดริช วิลเฮล์ม
| align = "center" | 9 กุมภาพันธ์ 1939
| align = "center" | 29 กันยายน 2015
| align = "center" | Anna Christine Soltau
| 4 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าชายมีชาเอลแห่งปรัสเซีย|เจ้าชายมีชาเอล]]
| align = "center" | 22 มีนาคม 1940
| align = "center" | 3 เมษายน 2014
| align = "center" | Jutta Jörn (หย่า), Brigitte von Dallwitz
| 2 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าหญิงมารี เซซิลี แห่งปรัสเซีย|เจ้าหญิงมารี เซซิลี]]
| align = "center" | 28 พฤษภาคม 1942
| align = "center" |
| align = "center" | Duke Friedrich August of Oldenburg (หย่า)
| 3 คน
|-
#| align = "center" | [[เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย|เจ้าหญิงคิรา]]
| align = "center" | 27 มิถุนายน 1943
| align = "center" | 10 มกราคม 2004
| align = "center" | Thomas Liepsner (หย่า)
| 1 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าชายลุยส์ แฟร์ดีนันด์ แห่งปรัสเซีย (1944–1977)|เจ้าชายลุยส์ แฟร์ดีนันด์]]
| align = "center" | 25 สิงหาคม 1944
| align = "center" | 11 กรกฎาคม 1977
| align = "center" | Countess Donata of Castell-Rüdenhausen
| 2 คน
|-
#| align = "center" | [[เจ้าชายคริสเตียนคริสทีอัน-ซีกิสมุนด์แห่งปรัสเซีย|เจ้าชายคริสทีอัน-ซีกิสมุนด์]]
| align = "center" | 14 มีนาคม 1946
| align = "center" |
| align = "center" | Countess Nina zu Reventlow
| 3 คน
|-
| align = "center" | เจ้าหญิงเซอนีอา
| align = "center" | 9 ธันวาคม 1949
| align = "center" | 18 มกราคม 1992
| align = "center" | Per-Edvard Lithander (หย่า)
| 1 คน
|-
|}
 
==ฐานันดรและพระยศ ==
31,101

การแก้ไข