ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ใช่
(บันทึก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ใช่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox
| bodyclass = geography
| above = วุฒิย่อเยี่ยวครับผม
| above = เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
| image_skyline = Southeast_Asia_Montage.jpg
| imagesize = 500px
ผู้ใช้นิรนาม