ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan = 8| [[พระยามานวราชเสวี]]<br> (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
| rowspan = 3| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2|2]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480|2480]])
| 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/316.PDF ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๓, หน้า ๓๑๖, ๙ สิงหาคม ๒๔๗๙</ref>
| 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
| rowspan = 3|
11,394

การแก้ไข