ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan = 3| [[ไฟล์:จิตร ณ สงขลา.jpg|100px]]
| rowspan = 3| [[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ]]<br> (จิตร ณ สงขลา)
| 22 กันยายน พ.ศ. 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/646.PDF ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่] เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗</ref>
| 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477
| rowspan = 3| แต่งตั้ง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/816.PDF พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖] เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref>
|-
| 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/1172.PDF ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๑, หน้า ๑๑๗๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๗</ref>
| 2 สิงหาคม 2478
|-
11,560

การแก้ไข