ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยรังสิต}}
| group1=[[คณะ]]
| list1= [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออก]] • [[คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนมาตรศาสตร์]] • [[คณะนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต|นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์รังสีเทคนิค]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์รัฐศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจสถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะบัญชีดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชีดิจิทัลอาร์ต]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมเกษตร]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร]] • [[คณะศิลปะและการออกแบบเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปะและการออกแบบเทคโนโลยีชีวภาพ]] • [[คณะดิจิทัลอาร์ตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|ดิจิทัลอาร์ตบริหารธุรกิจ]] • [[บัณฑิตวิทยาลัยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|บัณฑิตวิทยาลัยบัญชี]] • [[RSU Cyber Universityคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|RSU Cyber Universityเศรษฐศาสตร์]]
 
| group2= [[วิทยาลัย]]
| list2= [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยแพทยศาสตร์]] • [[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์]] • [[วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยเภสัชศาสตร์]] • [[วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก]] • [[วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์]] • [[วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนิเทศศาสตร์]] • [[วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]] • [[วิทยาลัยนานาชาติครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติครูสุริยเทพ]] • [[วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยรัฐกิจ]] • [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]] • [[วิทยาลัยบริหารรัฐกิจการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยการออกแบบ]] • [[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]] • [[วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยบริหารรัฐกิจนวัตกรรมดิจิทัลและรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร]] • [[วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติจีน]]
 
| group3 = [[สถาบัน]]
| list3 = [[สถาบันการบินภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันการบินภาษาอังกฤษ]] • [[สถาบันเจนเอด มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันเจนเอด]] • [[สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์]] • [[สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันการทูตและการต่างประเทศ]] • [[Chineseสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Businessมหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม]] School• [[สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต|Chineseสถาบันการบิน]] Business School[[สถาบันการวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันการวิเคราะห์ข้อมูล]]
 
| group4 = [[โรงเรียน]]
| list4 = [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่]] • [[โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยรังสิต|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
 
| group4 = อื่น ๆ
| list4 = [[มหาวิทยาลัยรังสิตไซเบอร์|มหาวิทยาลัยรังสิตไซเบอร์]]
}}<noinclude>
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]</noinclude>
2,635

การแก้ไข