ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลหนองลู"

หน้าใหม่: {{ตารางตำบล | name = หนองลู | english = Nong Lu | area = 1,267<ref name="ข้อมูลสภาพทั่วไป">เทศบา...
(หน้าใหม่: {{ตารางตำบล | name = หนองลู | english = Nong Lu | area = 1,267<ref name="ข้อมูลสภาพทั่วไป">เทศบา...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม