ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

| '''ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต''' (ปริญญาโท,เอก) || ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์<br/>มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน [[เขตจตุจักร]] กรุงเทพมหานคร || [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
|-
| '''ระดับบัณฑิต''' (ปริญญาตรี) <br/>วิทยาเขตบางเขน,วิทยาเขตขอนแก่น || ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์<br/>มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน [[เขตจตุจักร]] กรุงเทพมหานคร || [[อำพลดร.ครรชิต เสนาณรงค์]]มาลัยวงศ์<br/>อดีตองคมนตรีราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
|-
| '''ระดับบัณฑิต''' (ปริญญาตรี) <br/>วิทยาเขตชลบุรี || อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี<br/>[[อำเภอเมืองชลบุรี]] [[จังหวัดชลบุรี]] || [[เกษมดร.ครรชิต วัฒนชัย|ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย]]มาลัยวงศ์<br/>องคมนตรีราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
|-
|}
2,635

การแก้ไข