ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วารสารคณะ = วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
| ที่อยู่ = '''วิทยาเขตบางเขน''' <br />อาคาร11 ชั้น11<br />
 
'''วิทยาเขตขอนแก่น''' <br />อาคาร3 ชั้น2<br />
'''วิทยาเขตชลบุรี''' <br />อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6<br />
'''วิทยาเขตขอนแก่น''' <br />อาคาร3 ชั้น2<br />
| เว็บ = [https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/ www.spu.ac.th/fac/graduate]
}}
2,641

การแก้ไข