ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายพระพุทธบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ทางรถไฟสายพระพุทธบาทก่อตั้งโดย[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]] ไม่ปรากฏข้อมูลว่าทางรถไฟสายนี้ก่อสร้างหรือเดินรถเมื่อใด แต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นช่วง พ.ศ. 2444<ref name="จุฬาลงกรณ์"/> เพราะปรากฏการจัดตั้งบริษัท รถรางพระพุทธบาท ทุนจำกัด โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พร้อมหุ้นส่วนได้แก่ พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน เจ้าหมื่นเสมอใจราช พระนรสาตร์สารกรรม หลวงดำรงธรรมสาร หลวงอุดรภัณฑพานิช และจีนหนีรวมเจ็ดคนได้รับพระบรมราชานุญาตจัดตั้งบริษัท และได้รับพระราชทานอำนาจพิเศษ<ref name="อำนาจ"/>
 
ในปี พ.ศ. 2445 [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเคยประทับเสด็จโดยรถรางพระที่นั่งสายพระพุทธบาท เพื่อไปนมัสการ[[พระพุทธบาท]]และพระราชทานกฐิน ณ [[วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร]]<ref name="จุฬาลงกรณ์"/>
 
ทว่าตลอดระยะเวลาดำเนินกิจการ ได้เกิดปัญหาหลายครั้ง เช่น วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2445 มีการออกตั๋วเงินโดยเอาทรัพย์สมบัติของบริษัทเป็นประกัน โดยอ้างว่าต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume= 19 |issue= 27 |pages= 536 |title= ประกาศ เรื่อง บริษัทรถรางพระพุทธบาททุนจำกัดจะออกตั๋วรับเงินโดยเอาทรัพย์สมบัติของบริษัทเป็นประกัน (ดิเบนเซอ) |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/027/536_1.PDF |date= 5 ตุลาคม 2445 |language=ไทย}}</ref> 6 มกราคม พ.ศ. 2449 บริษัทยื่นบัญชีประจำปีต่อกระทรวงเกษตราธิการล่าช้า หากไม่ส่งอาจถูกถอนอำนาจพิเศษ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume= 23 |issue= 41 |pages= 1061 |title= ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ว่าด้วยให้บริษัทรถรางพระพุทธบาท ท.จ.ก. ยื่นบาญชีงบปีจำนวน ร.ศ. 124 ในภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก 125 |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/041/1061_1.PDF |date= 6 มกราคม 2449 |language=ไทย}}</ref> กระทั่งวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2449 จึงนำส่งบัญชี<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume= 23 |issue= 44 |pages= 1126 |title= แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง บริษัทรถรางพระพุทธบาทได้ยื่นบาญชี จำนวน ศก 125 แล้ว |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/044/1126.PDF |date= 27 มกราคม 2449 |language=ไทย}}</ref> และในที่สุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 มีประกาศโปรดเกล้าฯ ให้ถอนพระบรมราชานุญาตพิเศษ ด้วยเหตุเพิกเฉย ละเลย ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศพระราชทานพิเศษหลายครั้ง<ref name="อำนาจ1"/>