ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7744394 สร้างโดย 2403:6200:8817:6746:C93E:3840:A33F:98C7 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* [[ประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย]]
* [[การล้มล้างระบอบการปกครอง]]
* [[ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี]]
 
'''แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย'''
* [[รัฐอิสลาม]]
* [[สาธารณรัฐ]]
* [[เผด็จการทหาร]]
{{col-2}}
'''แนวคิดในการแบ่งประเภทของรัฐของเพลโต'''
1,711

การแก้ไข