ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วกุมภัณฑ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|align="center"| หลวงพ่อ || align="center"| โยธิน มาพบพันธ์
|-
|align="center"| ก้อย || align="center"| พิมพ์พัตรา คณะพันธ์
|-
|align="center"| เยาวมาลย์ (แยมหรือแม่แย้ม) (วัยเด็ก) || align="center"| ด.ญ.ฟ้าใส สุวรัตน์
ผู้ใช้นิรนาม