ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วกุมภัณฑ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7934344 สร้างโดย 223.206.235.168 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|align="center"| คุณเธอ || align="center"| [[ณิชญาวีร์ พิศาลพงศ์ชนะ]]
|-
|align="center"| แม่เยาวมาลย์ (แยมหรือแม่แย้ม) || align="center"| พิมพ์ดาว รวีมงคลเสถียร
|-
|align="center"| || align="center"| ภัทชดล จันทร์ภักดิ์
|-
|align="center"| พ่อเยาวมาลย์ (แยมหรือแม่แย้ม) || align="center"| นท พูนไชยศรี
|-
|align="center"| || align="center"| ธนาฤทธิ์ รอดทัศนา
|align="center"| || align="center"| พิมพ์พัตรา คณะพันธ์
|-
|align="center"| เยาวมาลย์ (แยมหรือแม่แย้ม) (วัยเด็ก) || align="center"| ด.ญ.ฟ้าใส สุวรัตน์
|-
|align="center"| นงพะงา (เนย) (วัยเด็ก) || align="center"| ด.ญ.จูลี่ เจนเซ่น
|-
|align="center"| อาชาชาย (ชาย) (วัยเด็ก) || align="center"| ด.ช.ณฐวัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| วีณา ช่วงชู
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| ศิราณี ญาณกิตติกานต์
|-
|align="center"| หุ้นส่วนบริษัทของอาศิรวิษ || align="center"| วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
|-
|align="center"| ป้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง || align="center"| จินดา เกษม
|-
|align="center"| หุ้นส่วนบริษัทของอาศิรวิษ || align="center"| โอภาส สุทธิเพียร
|-
|align="center"| แขกในงานประมูลภาพเพื่อการกุศล || align="center"| วิตา ดีปลั่งพลอย
|-
|align="center"| นายแพทย์ || align="center"| วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
|-
|align="center"| คนงานก่อสร้างร้านกาแฟ || align="center"| วีรวุฒิ เข้มแข็ง
|-
|align="center"| รปภ.บริษัท || align="center"| ไพโรจน์ น้อยพลาย
|-
|align="center"| || align="center"| ด.ช.ณฐวัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม