ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังเทวะเวสม์"

[[หมวดหมู่:วัง|ทเวะเวสม์]]
[[หมวดหมู่:อาคารอนุรักษ์|ทเวะเวสม์]]
[[หมวดหมู่:สถานที่ที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์]]
{{สร้างปี|2461}}
94,496

การแก้ไข