ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ประวัติ ==
อำเภอหนองจิกในอดีตคือหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่ในตำบลหนองใหม่ [[อำเภอยะรัง]] ต่อมาปี [[พ.ศ. 2444]] ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่หมู่ 1 ตำบลตุยง
 
== รายนามเจ้าเมืองหนองจิก ==
# พระยาหนองจิก (ตวันหนิ)
# พระยาหนองจิก (ตวันกะจิ)
# นายเม่นเมืองจะนะ รักษาราชการแทน
# พระยาหนองจิก (เกลียง)
# พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (เวียง)
# พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (มิ่ง)
# หลวงจ่ามหาดไทย รักษาราชการแทน
# พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (ทัด)
# พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (พ่วง)<ref>พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาวิเชียรคิรี(ชม) เมื่อยังเป็นพระยาสุนทรานุรักษ์ แต่ง</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
62

การแก้ไข