ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การศึกษาภาคบังคับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(และ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''การศึกษาภาคบังคับ''' ({{lang-en|Compulsory education}}) เป็นกฎหมายกำหนดให้เยาวชนได้รับการศึกษาและ และภาครัฐจะต้องจัดหาให้ ในประเทศบางประเทศ การศึกษาที่บ้าน อาจเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย
 
การศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนประถมศึกษา ได้ทำความตกลงให้เป็น[[สิทธิมนุษยชน]]แห่ง [[การประกาศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากล]][[พ.ศ. 2491]] ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่บัญญัติกฎหมายเพื่อให้ได้มีการศึกษาภาคบังคับ อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา และมีความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะให้ขยายออกไปถึงในระดับ [[มัธยมศึกษา]]
 
== ประโยชน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม