ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุรี โอศิริ"

→‎วงการบันเทิง: แก้ชื่อ ภาพยนตร์จาก กลเทพพรหมจารีย์ เป็น ตลาดพรหมจารีย์
(→‎ประวัติ: แก้ไขการสะกด จาก เลมียด เป็นละเมียด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎วงการบันเทิง: แก้ชื่อ ภาพยนตร์จาก กลเทพพรหมจารีย์ เป็น ตลาดพรหมจารีย์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทางด้านการพากย์เสียง ได้พากย์ให้กับดาราหญิงและเด็กทั้งหญิงชายในหลากหลายบทบาททั้งนางเอก นางรอง ตัวอิจฉา และตัวประกอบมากมายนับไม่ถ้วน อาทิ [[อมรา อัศวนนท์]] [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] [[วิไลวรรณ วัฒนพานิช]] [[กัณฑรีย์ นาคประภา]] [[เพชรา เชาวราษฎร์]] [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] [[ภาวนา ชนะจิต]] [[เยาวเรศ นิศากร]] [[มาเรีย จาง]] [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]] [[ลลนา สุลาวัลย์]] [[ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์]] [[นันทนา เงากระจ่าง]] [[ชูศรี มีสมมนต์]] [[สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต]] [[มาลี เวชประเสริฐ]] [[ล้อต๊อกน้อย]] เด็กหญิง[[บรรจง นิลเพชร]] ฯลฯ
 
ผลงานการพากย์เสียงของจุรี มีหลายคนที่ได้รับ[[รางวัลตุ๊กตาทอง]]และ[[สุพรรณหงส์ทองคำ]] ได้แก่ [[สมจิต ทรัพย์สำรวย]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[ยอดอนงค์]] และ [[ค่าน้ำนม]], ภาวนา ชนะจิต จากภาพยนตร์เรื่อง [[แสงสูรย์]], พิศมัย วิไลศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง [[ดวงตาสวรรค์]] [[ไร้เสน่หา]] และ [[เงิน เงิน เงิน]], [[เนาวรัตน์ วัชรา]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[เดือนร้าว]], เพชรา เชาวราษฎร์ จากภาพยนตร์เรื่อง [[นกน้อย]], [[เปียทิพย์ คุ้มวงศ์]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[กลเทพตลาดพรหมจารีย์]] และ [[อาอี๊]], บุปผารัตน์ จากภาพยนตร์เรื่อง [[ข้าวนอกนา]], [[ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา]] จากภาพยนตร์เรื่อง ประสาท, [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[เหนือกว่ารัก]], [[นิจ อลิสา]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[เพื่อน-แพง]], [[ล้อต๊อกน้อย]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[ยอดอนงค์]], เด็กหญิงบรรจง นิลเพ็ชร จากภาพยนตร์เรื่อง ข้าวนอกนา และ [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]] จากภาพยนตร์เรื่อง [[ป่ากามเทพ]] จุรีเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พากย์ภาพยนตร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น [[ในฝูงหงส์]] [[สาวน้อย]] [[นกน้อย]] [[แม่นาคพระโขนง]] เป็นต้น
 
== รางวัลและเกียรติคุณ ==
ผู้ใช้นิรนาม