ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

(→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มตัวอย่างเผ่าและวิธีเขียนชื่อ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]]
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) เช่น ในวงศ์ Arecaceae มีทั้งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ [[Arecoideae]], [[Calamoideae]], [[Ceroxyloideae]], [[Coryphoideae]], [[Nypoideae]]
* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe) เช่น ในวงศ์ย่อย Arecoideae มีทั้งหมด 14 เผ่า คือ Areceae,
* [[เผ่าย่อย (ชีววิทยา)|เผ่าย่อย]] (subtribe)
* [[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] (genus)
11,693

การแก้ไข