ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มรหัสเชื่อมบทความ
(→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มรหัสเชื่อมบทความ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มรหัสเชื่อมบทความ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] (order) เช่น มนุษย์ อันดับ [[Primates]]
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]]
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) เช่น ในวงศ์ Arecaceae มีทั้งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ [[Arecoideae]], [[Calamoideae]], [[Ceroxyloideae]], [[Coryphoideae]], Nypoideae
* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe)
* [[เผ่าย่อย (ชีววิทยา)|เผ่าย่อย]] (subtribe)
11,693

การแก้ไข