ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

* [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] (order) เช่น มนุษย์ อันดับ [[Primates]]
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]]
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) เช่น Arecoideae, Calamoideae, Ceroxyloideae
* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe)
* [[เผ่าย่อย (ชีววิทยา)|เผ่าย่อย]] (subtribe)
11,695

การแก้ไข