ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| หมายเลข = 24
| ทิศทาง = สีคิ้ว–เดชอุดม
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|201}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] ไป [[อำเภอด่านขุนทด]], [[จังหวัดชัยภูมิ]]
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = นครราชสีมา
| pspan = 56
| กม. = 0.000
| ชื่อ = ต่างระดับสีคิ้ว
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|201}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] ไป [[อำเภอด่านขุนทด]], [[จังหวัดชัยภูมิ]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดนครราชสีมา]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดสระบุรี]]
| หมายเลข = 24
| ทิศทาง = เดชอุดม-อุบลราชธานี
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|2191}} ไป [[อำเภอเดชอุดม]]
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = อุบลราชธานี
| pspan = 34
| กม. = 396.243
| ชื่อ =
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|2191}} ไป [[อำเภอเดชอุดม]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2213}} ไป [[อำเภอนาเยีย]]
}}
16,164

การแก้ไข