ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวเทียมไทยคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''ดาวเทียมไทยคม''' เป็นโครงการ [[ดาวเทียมสื่อสาร]] เพื่อให้บริการสื่อสารผ่านช่อง[[สัญญาณดาวเทียม]] ซึ่งกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) ต้องการจัดหาดาวเทียมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการสื่อสารของประเทศอย่างรวดเร็ว แต่ในเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง และต้องทำการเช่าวงจรสื่อสารจากดาวเทียมของประเทศต่างๆ ทำให้ให้เกิดความไม่สะดวกและสูญเสียเงินออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการจัดสร้างดาวเทียมต้องใช้เงินลงทุนสูงมากจึงได้มีการเปิดประมูลเพื่อให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการแทนการใช้งบประมาณจากภาครัฐ และ บริษัท ชินวัตร แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) และ [[บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]] ตามลำดับ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ [[บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] ได้รับสัมปทานเมื่อ [[พ.ศ. 2534]] เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 30 ปี (ปัจจุบันอำนาจการดูแลสัญญาโอนไปที่[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]])
 
ชื่อ "ไทยคม" (Thaicom) เป็น[[ชื่อพระราชทาน]] ที่[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยย่อมาจาก ''Thai Communications'' ในภาษาอังกฤษ
 
== ลักษณะและการใช้งาน ==
ผู้ใช้นิรนาม